ŽIVOT

LÁSKA

Život je krásný, ale bez bolesti jej žít nemůžeme. Tehdy, kdy boha poznáme, tehdy, kdy osud poznáme, žijeme a uvědomujeme si, jak život proplouvá vesmírem, nebem a zemí. Mezi nebem a zemí žijeme, prožíváme naše krátké životy a soustřeďujeme se na to, abychom stvořili potomky a žili si pohádku, protože nikdo neví, kde se po životě octneme.

 

Život jsme dostali, byli to naši rodiče, který pozemský vztah mezi sebou měli a zvíře se v nich probudilo, kdy buňka k buňce se protnula a objevila se náhoda, zázrak přírody, který existuje na naší planetě Zemi a možná; vesmírné protokoly jsou všude, možná buňka k buňce se prolne i jinde než na Zemi a možná jiná buňka to bude, jiné částice bytí, jiné kouzlo stvořitele, možná jsou kolem nás a sledujíc nás se starají o to, abychom slovo a život prolnuli, andělé.

 

V životě se najde mnoho věcí a technologií, které můžeme zkoumat, které můžeme prožít, je jen na nás jaký osud prožijeme, je to v okamžiku, tolik křižovatek a tolik života.

 

Proto žij život a den, jako poslední by byl, každá vteřina, matematický výpočet chaosu převtělil se do telepatie a každým mžikem se rodí na nosičích přemnoho organismů, robotických; biologických švábů- z lásky.

 

A když se láska stvoří, je jedno, kým budeme, jestli hmyzem, či člověkem, prožijeme tuto emoci nejdražší jako matematická struktura, protože i láska a emoce jsou matematika. Tam, kde dosáhneme čísly, tam je zaznamenáno, ale nekonečno jde dál a tam je láska, v tvořivosti matematiky, kdy minulost nenadejde, jdeme dál a tam je láska, neurčitost emoce a mysli.

SEN

HRA