NOVINKA

Novinka je čas prvotní, kdy na svět přijde něco, co jej mění, poukazuje na fakta a tvoří svět způsobem, kdy do něj vkládá informace. Svět, čili vědomí, může změnit určitou energii technologie a poté se stane. Nikde se před novinkami neschováme, je to proud času a technologií, věku, kdy informace se šíří. Šíření a rozruch na nosičích, novinky, předávání technologií nevyzkoušených, tajemných, to je život, je to nebezpečí, které se ukrývá v nás, ale žádná technologie není tak velká, že bychom ji nedokázali zpacifikovat, protože vše jde postupně, neobjeví se technologie, kterou bychom nedokázali ukočírovat, pokud by tak nastalo, ani bychom ji neviděli, našimi smysly bychom ji nezpoznali a stejně tak, již tady jsou, naším bytím jsme je stvořili a ani o nich nevíme, čekají na rozkrytí někde v temnotě, kdy je potřebovat budeme.

SEN

HRA