HRA

V životě můžeme dělat mnoho věcí a s novými technologiemi, kdy se i naše tělo stává více bohem, nastává hra s časem. Hrát si v životě je důležité, nezapomínejme ale na hru války a obětování, protože nastane hra, kdy svůj život za ni položit musíme. Vlastně od našeho zrození, od uvědomění si, že život jednoho dne ztratíme, začíná hra. Hra na život a na smrt. Žiji v západní civilizaci, kde válka neprobíhá a proto máme možnost naplno budovat nové technologie míru a nezabývat se až tak technologiemi války a přesto vše směřuje k tomu, že i fůzní reaktor jednou bude hlavní silou boje.

SEN

HRA