CESTA

Struktura života a putování vesmírem je magnifikantní, je to brutální nicota hmoty probuzená k životu biologicko - chemickými prvky duality a anti - hmoty. Další slova nejsou třeba, je to cesta, když něco píšu, je to již minulostí, stačí jen pomyslet a vše je uskutečněno, ale jakou technologií předávat technologii technologie písma, tak to je technologie.

SEN

HRA