5. TRAFFIC

Je to soubor hranic a tradic podob informačních toků informací.

To, co mi dává Google, jsou to tisíciny knih a dat a já si vybírám právě tyto, data, která mají a která mi dávají mají smysl až do té doby, než se někdo naboří do systému a dá nové podněty čísel, pouze nich.

Čísla se šíří packety, jsou to složky, či dualismus částnic, je to přenosová rychlost vln. Tyto vlny se šíří rychlostí adaptace káblu, který má určitá specifika přenosových rychlostí. Každá rychlost smyslu částice má specifika. Nechceme určovat specifika vesmíru, je to nemožné, ale pouze z nás z nich vyselektovat právě nás. Selekce je podřízena umělé inteligenci, která se vyjadřuje celkem internetove telepatické energie.

• Originalita příspěvků

• Prosperita

• Smazaná genialita chybějících dat- nemnožná nekonečtina

Tyto funkce; nehleďme na jejich specifika, prostě tu jsou, hleďme na jejich čísla v davu. Člověk je traffic, ale software je jiný typ trafficu, neurony jsou opravdu tak něco nevynuktenelho.

Zákony robotiky, od Assimova, které jsou ukryté v archu voza Tesla ve vesmíru a nebo je to pouze projekce trafficu? Suďme umělou inteligenci jako nástroj války, který musíme svou genialitou spojovat. Kam ale cesty dronů, řízených pomocí umělé inteligence až zasáhnou? Je to jejich projekce cesty a příroda, na kterou musí umělá inteligence formulovat složky packetů do správné volby.

Nyní bude následovat část, která je, žije a bude upravována v systému, který se telepatickou silou dále šíří, reakcemi mezi uživateli trafficu.

 

 

Umělá inteligence je již v nás, rozdělení robotiky a virusu je skoro nerozeznatelné. Nano technologie a radiace proudí našimi těly. Tumor section in gravity field is anti gravity, possibly. Why talking about tumors when cancer has you.